هاست دایرکت ادمین

Plan1-DirectAdmin

+بکاپ گیری به صورت هفتگی
+نسخه php انتخابی
+اپتایم 99.99%
+وب سرور Nginx
+آنتی شلر و اسکنر قدرمند
+دارای کلاد لینوکس

 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 ادون دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • آلمان/هتزنر مکان سرور
Plan2-DirectAdmin

+بکاپ گیری به صورت هفتگی
+نسخه php انتخابی
+اپتایم 99.99%
+وب سرور Nginx
+آنتی شلر و اسکنر قدرمند
+دارای کلاد لینوکس

 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 ادون دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • آلمان/هتزنر مکان سرور
Plan3-DirectAdmin

+بکاپ گیری به صورت هفتگی
+نسخه php انتخابی
+اپتایم 99.99%
+وب سرور Nginx
+آنتی شلر و اسکنر قدرمند
+دارای کلاد لینوکس

 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 ادون دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • آلمان/هتزنر مکان سرور
Plan4-DirectAdmin

+بکاپ گیری به صورت هفتگی
+نسخه php انتخابی
+اپتایم 99.99%
+وب سرور Nginx
+آنتی شلر و اسکنر قدرمند
+دارای کلاد لینوکس

 • 20 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 ادون دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • آلمان/هتزنر مکان سرور
Plan5-DirectAdmin

+بکاپ گیری به صورت هفتگی
+نسخه php انتخابی
+اپتایم 99.99%
+وب سرور Nginx
+آنتی شلر و اسکنر قدرمند
+دارای کلاد لینوکس

 • نامحدود مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • آلمان/هتزنر مکان سرور