سرور مجازی آلمان SSD

پلن 1

رم 1024 مگابایت
سیپیو 2 هسته
هارد 20 گیگابایت SSD
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ
مجازی سازی توسط vmWARE ESXI V5.5
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
منابع کاملا اختصاصی

  • محل سرور آلمان
  • دیتاسنتر هتزنر
پلن 2

رم 2048 مگابایت
سیپیو 2 هسته
هارد 30 گیگابایت SSD
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ
مجازی سازی توسط vmWARE ESXI V5.5
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
منابع کاملا اختصاصی

  • محل سرور آلمان
  • دیتاسنتر هتزنر
پلن 3

رم 4096 مگابایت
سیپیو 4 هسته
هارد 30 گیگابایت SSD
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ
مجازی سازی توسط vmWARE ESXI V5.5
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
منابع کاملا اختصاصی

  • محل سرور آلمان
  • دیتاسنتر هتزنر
پلن 4

رم 6144 مگابایت
سیپیو 4 هسته
هارد 40 گیگابایت SSD
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ
مجازی سازی توسط vmWARE ESXI V5.5
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
منابع کاملا اختصاصی

  • محل سرور آلمان
  • دیتاسنتر هتزنر
پلن 5

رم 8192 مگابایت
سیپیو 6 هسته
هارد 60 گیگابایت SSD
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ
مجازی سازی توسط vmWARE ESXI V5.5
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
منابع کاملا اختصاصی

  • محل سرور آلمان
  • دیتاسنتر هتزنر