سرور مجازی حجیم

VP-HA1

رم 2048 DDR4
هارد 500 گیگابایت
پهنایت باند نامحدود
2 هسته سیپیو
سیستم عامل انتخابی

VP-HA2

رم 4096 DDR4
هارد 1000 گیگابایت
پهنایت باند نامحدود
2 هسته سیپیو
سیستم عامل انتخابی

VP-HA3

رم 6144 DDR4
هارد 2000 گیگابایت
پهنایت باند نامحدود
4 هسته سیپیو
سیستم عامل انتخابی

VP-HA4

رم 8192 DDR4
هارد 3000 گیگابایت
پهنایت باند نامحدود
4 هسته سیپیو
سیستم عامل انتخابی