نمایندگی دایرکت ادمین

نمایندگی دایرکت ادمین

فصا نامحدود
پهنای باند نامحدود
باقی امکانات نامحدود
+دی ان اس اختصاصی
+اخرین نسخه دایرکت ادمین
+دارای انتی شلر و فایروال
+دارای کلادلینوکس
+بکاپ گیری هفتگی و ماهانه