نمایندگی دایرکت ادمین

DA-1

فضا 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
وب سرور انجینکس آپاچی
اس اس ال رایگان
دارای کلاود لینوکس
انتی شلر و اسکنر قدرتمند

  • محل سرور آلمان
DA-2

فضا 45 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
وب سرور انجینکس آپاچی
اس اس ال رایگان
دارای کلاود لینوکس
انتی شلر و اسکنر قدرتمند

  • محل سرور آلمان
DA-3

فضا 75 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
وب سرور انجینکس آپاچی
اس اس ال رایگان
دارای کلاود لینوکس
انتی شلر و اسکنر قدرتمند

  • محل سرور آلمان
DA-4

فضا 120 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
وب سرور انجینکس آپاچی
اس اس ال رایگان
دارای کلاود لینوکس
انتی شلر و اسکنر قدرتمند

  • محل سرور آلمان